Kołobrzeg Kostrzewno (niem. Kolberg Siederland) - to prawidłowa nazwa nieczynnego przystanku. Do tej pory istnieje krawędź peronowa. Co do daty zamknięcia - wydaje mi się, że nastąpiło to w 2001 roku.

Korzystno - to wioska pod Kołobrzegiem :)