Często widuję w tym miejscu stojące wagony. Czy tego typu postoje są związane z obecnością w km 158,4 punktu kontrolnego ASDEK?