Więc nic dziwnego, że te ważna trasa kolejowa, zwłaszcza towarowa, rzad ma w głębokim poważaniu. Gdańsk - Warszawa, Łódź - Warszawa, KDP, to są priorytety. Prowincja ich nie obchodzi.