Forum

UTK wstrzymuje prowadzenie ruchu "na sygnał zastępczy" na...

Urząd Transportu Kolejowego wydał dziś komunikat o stwierdzeniu naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego polegającym na prowadzeniu ruchu pociągów po niezorganizowanej pociągowej drodze przebiegu przy wjazdach na tor stacyjny stacji Kołobrzeg z linii kolejowych nr 402 i 404.
No tak, to teraz czeka nas bolesne dyktowanie rozkazów, czasami "lewych"...
UTK wstrzymuje prowadzenie ruchu "na sygnał zastępczy" na... · 10 lat temu · niebugoclaw