Stan na dzień dzisiejszy (godz. 08:00): - jednostki przestawiono z toru 11 na tor 13, bezpośrednio przy rampie, - z jednostki 1427 pozostał jedynie człon "rb", - "pudła" jednostki 832 są jeszcze nienaruszone, - pocięte elementy wywożone są ciężarówkami.

-- Pozdrawiam, TT.