Rano (około godz. 7.30) jednostka była jeszcze cała. Wieczorem (około godziny 20:00) człon 'rb' był pozbawiony części dachowej.