W kontekście taboru eksploatowanego w naszym województwie, ale także z uwagi na pochodzenie serii ET22 sądzę, że określenie "helmut" nie powinno być stosowane w odniesieniu do ET22. Znacznie częściej i powszechniej (bo w całej Polsce) używa się określenia "byk". Helmutami nazywano bowiem lokomotywy serii EU20 pochodzenia NRD-owskiego.