Określenie "Helmut" jest również szeroko stosowane przez wiele osób w nazewnictwie serii ET22, dlatego też stwierdzam, że jest ono jak najbardziej prawidłowe i nie wymaga korekty. Chodź zgodzę się, że określenie "byk" jest bezapelacyjnie najtrafniejsze. Pozdrawiam ;).

-- Pozdrawiam, TT.