Forum

Przetarg na sprzedaż taboru PKP SA

19 marca na stronie PKP SA opublikowano informację o sprzedaży taboru kolejowego, jaki jest obecnie na stanie PKP SA. Są to głównie wagony osobowe jak i towarowe kolei wąsko- i normalnotorowej, jednak na liście znalazło się też trochę lokomotyw parowych i spalinowych.

wysłane przez margor

Chociaż:

"Celem PKP S.A. jest zbycie zabytkowego taboru kolejowego w sposób zapewniający daleko idącą pewność zachowania historycznego dziedzictwa techniki transportu kolejowego poprzez ukierunkowanie zbycia na rzecz organizacji działających w sferze ochrony zabytków kolejnictwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2 W postępowaniu jako oferenci mogą brać udział:

- Muzea,

- Organizacje społeczne prowadzące muzea (prowadzące działalność statutową co najmniej 12 miesięcy od dnia u zgodnienia regulaminu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

- Fundacje i Stowarzyszenia mające status Organizacji Pożytku Publicznego i prowadzące działalność w zakresie ochrony zabytków techniki kolejowej.

- Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne."
Przetarg na sprzedaż taboru PKP SA · 10 lat temu · margor
Re: Przetarg na sprzedaż taboru PKP SA · 10 lat temu · margor
Re: Przetarg na sprzedaż taboru PKP SA · 10 lat temu · arctodus1111