Forum

Rozpoczęcie prac przy przystanku "Kołobrzeg Stadion"

W związku z planowanym wznowieniem eksploatacji przystanku "Kołobrzeg Stadion", rozpoczęto prace mające na celu przystosowanie peronu do spełniania norm zwykłego przystanku osobowego, tj. zamontowanie ławek, zadaszenia, oświetlenia elektrycznego itp. Dotychczas przystanek ten był używany jako tymczasowy (zabudowa prowizoryczna).
Nie do końca zgodzę się z określeniem "prowizoryczna", ponieważ krawędź peronowa została wykonana solidnie, zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi - jest tylko zbyt krótka, ale jej konstrukcja pozwala na dowolne jej wydłużenie w stronę ulicy Jedności Narodowej. Całość konstrukcji znajduje się na starotorzu, już Niemcy wybudowali w tym miejscu tor mijankowy, który istniał aż do połowy lat 90. XX wieku jako bocznica kolejowa zakończona kozłem od strony ul. Jedności.
Rozpoczęcie prac przy przystanku "Kołobrzeg Stadion" · 8 lat temu · margor