Opóźnienie wyniosło około 3 godzin. Skład ruszył przed "Iną" do Słupska. Zdefektowana lokomotywa, to EP07-198.