Z Twarzoksiążki Przewozów Regionalnych:

„Przewozy Regionalne podjęły trudną decyzję o wstrzymaniu postojów pociągów na stacji Stobno Szczecińskie. Koleje DB REGIO, które od strony technicznej obsługują pociągi poinformowały nas o licznych opóźnieniach na linii Szczecin – Lübeck, spowodowanymi ograniczeniami prędkości po polskiej i niemieckiej stronie, ale także postojami na stacji Stobno Szczecińskie. Pracownicy kolei DB zgłaszali także problem niskiej frekwencji.”