Czarny87 napisał(a):

> Dlaczego SKM ma jeździć tylko do Polic a nie do Trzebieży? > Cóż zapewne dlatego, że ruch na tej trasie byłby niski i > nierentowny. > Mnie zastanawia inna rzecz, jaka czeka przyszłość SPPK po > powstaniu SKM, czy likwidacji ulegną linie 107 i 101 i F? > Ewentualnie na ile zmienią się ich trasy i częstotliwość > kursowania? Również linia 102 wydaje się zagrożona > likwidacją gdyż niemal w całości pokrywa się z trasą > przyszłej SKM.

O 102 możesz być spokojny, gdyż obsługuje ona inne potoki, a do tego ma przystanki co kilkaset metrów, a nie co kilka kilometrów jak SKM. Likwidując autobus w tym miejscu zabierasz transport publiczny wielu setkom osób. Zadaniem SKM ma być uzupełnienie oferty, a nie zastąpienie tego co jest. Dlatego jeśli już czegoś się można spodziewać, to nowej linii w Policach dowożącej do SKM, która ma się stać udogodnieniem, a nie przykrym obowiązkiem. Kolej nie dowiezie nikogo bezpośrednio do ścisłego centrum, a zmusi do przesiadek, co atrakcyjne raczej nie jest i może spowodować odwrotny efekt w postaci przesiadki pasażerów do samochodów (gdybyśmy uruchamiając SKM pocięli 101, 102, 107 i F).