Forum

Oferty na opracowanie studium dla Magistrali Nadbałtyckiej

Zarządca infrastruktury zleci opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii 202 na odcinku od Koszalina do Stargardu. PLK sprawdzi też jakie działania inwestycyjne potrzebne są, by unowocześnić alternatywną wobec linii 202 linię 402. W grę wchodzi jej elektryfikacja, a w konsekwencji nawet przeniesienie na nią ciężaru prowadzenia dalekobieżnych przewozów towarowych i pasażerskich. Właśnie otwarto oferty w przetargu.
Na linii 202 moim zdaniem, powinny być 2 tory na całej długości. A przewoźnicy niech przestaną narzekać na brak elektryfikacji, tylko niech zakupią więcej taboru dostosowanych do linii obsługiwanych trakcją spalinową. W Czechach tego problemu nie ma, u nas wszystko chcą ostatnio zelekryfikować.

-- Szczecin /ZP, okolice MTiK...

STMKŻ
Oferty na opracowanie studium dla Magistrali Nadbałtyckiej · 4 lata temu · Ferrix