Forum

Arriva z ośmioma pozytywnymi decyzjami UTK odnośnie...

Prywatny przewoźnik kolejowy Arriva złożył do Urzędu Transportu Kolejowego kilkanaście wniosków o przyznanie wraz z najbliższymi rozkładami jazdy pociągów, otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie. Arriva chciałaby przede wszystkim pojawić się w Warszawie. Prezes UTK zakończył ocenę złożonych dokumentów. W większości udało się uzyskać pozytywne opinie.
Szczecin Niebuszewo - Olsztyn Gł. przez Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Iławę... Trzymam kciuki!

STMKŻ
Arriva z ośmioma pozytywnymi decyzjami UTK odnośnie... · 4 lata temu · Ferrix