Bardzo mile wspominam podróże z lat siedemdziesiątych nocą ze Szczecina do Olsztyna przez Bydgoszcz i Toruń. Dwa wagony SN61 ciągnęły dodatkowo cztery wagony bezprzedziałowe (chyba też malowane na zielono).Podróż trwała siedem godzin - dzisiaj w tak krótkim czasie do Olsztyna się nie dojedzie.