Forum

Czy pojedziemy z Choszczna do Złocieńca?

Samorządowcy z gmin położonych na trasie wyłączonej z eksploatacji linii kolejowej nr 410 chcą, by przywrócony został na niej ruch pociągów nie tylko towarowych, ale także ruch pasażerski. I nie tylko na odcinku Drawno – Złocieniec, który przez najbliższe 7 lat będzie remontowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również między Choszcznem a Drawnem. Odbudowę linii nr 410 chce wesprzeć Urząd Marszałkowski, który zwrócił się już z konkretną propozycją współpracy do PKP PLK SA.

wysłane przez Ferrix 8

Województwo przede wszystkim powinno zakupić tabor spalinowy do obsługi bieżących połączeń (a może nawet zwiększenia ich ilości). Drugim zadaniem powinna być rewitalizacja linii Świdwin - Połczyn-Zdrój - Grzmiąca/ Iwin. Z pewnością więcej ludzi by nią jeździło niż wymienioną w artykule.

-- Szczecin /ZP, okolice MTiK...

STMKŻ