Okres odwołania pociągów przedłużono do 2 kwietnia.