Drobna uwaga, Łoźnica nie jest stacją tylko posterunkiem odgałęźnym. To tak dla ścisłości :)