Forum

Mijanka w Tucznie jedyną szansą na Kolej+ w regionie

Województwo zachodniopomorskie jak na razie nie ogłosiło żadnego przetargu na studium wykonalności dla projektów zgłoszonych do programu Kolej+. Władze województwa przyznają, że spośród 3 projektów, które przeszły do kolejnego etapu programu, na realizację ma szansę tylko jeden z nich. Mowa o odbudowie mijanki w Tucznie, na linii kolejowej 403.

Jak zwykle... Z wielkiej chmury ledwie mżawka.

STMKŻ
Mijanka w Tucznie jedyną szansą na Kolej+ w regionie · 2 lata temu · Ferrix