Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Modernizacja linii do Świnoujścia - kolejny etap

Mateusz Żmuda,

dodane przez MaTe; zmodyfikowane

W tym roku linia Szczecin - Świnoujście przejdzie kolejny etap modernizacji. Poniżej podajemy jej pełny zakres. Jak można przeczytać, nie jest to jeszcze etap ostatni. Ku zdziwieniu dalej nie zostanie zrobione nic z fatalnym stanem toru na stacji Kliniska.
Tor nr 2 (SDB - SDC): km od -0,636 do 2,094

1. Kompleksowa wymiana nawierzchni w km od -0,636 (koniec rozjazdu nr 341 w rejonie nastawczym SDB) do km 2,094 (koniec rozjazdu nr 3 - rej. nastawczy SDC), z wyłączeniem rozjazdów nr nr 316, 328. Łącznie 2,631 km toru.
2. Wzmocnienie warstwy podtorza geosyntetykiem na długości około 900 mb (pomiędzy rozjazdami 341 i 328) według technologii opracowanej przez Projektanta).
3. Wykonanie odwodnienia toru na długości peronu nr 1 (około 400 m) stacji Szczecin Dąbie.
4. Wyrównanie klińcem międzytorza torów 3 i 1 na stacji Szczecin Dąbie SDB na długości około 500 mb.
5. Wymiana nawierzchni w trzech torach na przejeździe w km 0,256 (ul. Pomorska - Szczecin Dąbie). Jeden tor w ciągu kompleksowej wymiany, pozostałe dwa na długości wymaganej szerokością przejazdu (około 50 mb każdy).
6. Wymiana nawierzchni drogowej na w/w przejeździe w trzech torach (typu "Mirosław"), wykonanie nawierzchni drogowej na dojeździe do przejazdu na wymaganej długości.
7. Kompleksowa wymiana rozjazdów zwyczajnych nr 306 i 310 (typ 60E1 - 1:9, R = 300 i 190, podrozjazdnice z drewna twardego) wraz z napędami typu EEA5 na w/w rozjazdach i z nimi sprzężonych.
8. Wymiana nawierzchni drogowej na przejeździe w km 1,510 na płyty typu CBP w ciągu prowadzonej wymiany toru. Wykonanie odwodnienia przejazdu przy torze nr 2 oraz nawierzchni drogowej na dojeździe do przejazdu na wymaganej długości.
9. Wymiana nawierzchni drogowej z zachowaniem istniejącego typu na przejeździe w km 0,598 (ul. Wiosenna - Szczecin Dąbie), wykonanie nawierzchni drogowej na dojeździe do przejazdu na wymaganej długości.
10. Wymiana nawierzchni na przejściach w poziomie szyn pomiędzy peronami nr 1 i 2 stacji Szczecin Dąbie (płyty CBP - przez dwa tory).
11. Kształtowanie i wzmocnienie ławy i skarp torowiska na odcinku wymiany, na długości około 1,5 km.
12. Wykonanie odwodnienia liniowego, kształtowanie skarp i ich umocnienie (w przypadku rowu umocnionego rozważyć zastosowanie korytek "GARA").
13. Przebudowa nawierzchni torowej na moście w km 1,028 (rz. Płonia) z wykonaniem warstwy przejściowej z obu stron mostu - wzmacnianie górnej warstwy podtorza na wymaganej długości. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
14. Regulacja geometryczna rozjazdów przyległych do wymienianego toru w rejonie nastawczym SDB i SDC stacji Szczecin Dąbie.
15. Wykonanie osygnalizowania toru wskaźnikami W4, W32, W1, W11 oraz hektometrowymi (wyniesionymi na słupy trakcyjne) na odcinku wymiany.
16. Przejazd w km 0,774 (ul. Narzędziowa) - wykonanie nawierzchni drogowej na dojeździe do przejazdu, od strony toru nr 2 na wymaganej długości.
17. Wykonanie projektów organizacji ruchu przy robotach przebudowy przejazdów kolejowych w ciągu wymiany kompleksowej nawierzchni.
18. Odbudowa złącz izolowanych w lokalizacjach złącz istniejących w eksploatowanym torze.
19. Usunięcie kolizji z urządzeniami srk i kolizji kablowych (energetycznych, teletechnicznych i srk).

Nawierzchnia na przejazdach i przejściach powinna uwzględniać wypełnienia żłobków i otworów montażowych w płytach przejazdowych.

Tor nr 2 (Goleniów - Białuń): km 24,480 do 28,902

1. Kompleksowa wymiana nawierzchni w km od 24,480 do km 28,902 (początek rozj. nr 1 stacji Białuń). Łącznie 4,422 km - tor szlakowy.
2. Wzmocnienie górnej warstwy podtorza geosyntetykiem (sugerowana lokalizacja km 27,600 - 28,900) według technologii opracowanej przez projektanta.
3. Wykonanie odwodnienia liniowego, kształtowanie skarp i ich umocnienie (w przypadku rowu umocnionego rozważyć zastosowanie korytek "GARA").
4. Kształtowanie i umocnienie ławy i skarp torowiska na odcinku wymiany około 4,600 km.
5. Oczyszczenie (mineralizacja terenu) do pierwszego pasa przeciwpożarowego.
6. Odbudowa złącz izolowanych w lokalizacjach złącz istniejących w eksploatowanym torze.
7. Dla przejazdu w km 29,084, dla którego Zamawiający posiada dokumentację projektową na urządzenia srk, wymiana słupów i opraw, ułożenie nowego kabla zasilającego przejazd z nastawni w Białuniu, zainstalowanie w nastawni licznika dwustrefowego do pomiaru energii elektrycznej.
8. Wykonanie osygnalizowania toru wskaźnikami W4, W32, W1, W11 oraz hektometrowymi (wyniesionymi na słupy trakcyjne) na odcinku wymiany.
9. Odbudowa złącz izolowanych w lokalizacjach złącz istniejących w eksploatowanym torze.
10. Usunięcie kolizji z urządzeniami srk i kolizji kablowych (energetycznych, teletechnicznych i srk).

Tor nr 2 (Łożnica - Rokita) km 37,509 do 42,200

1. Kompleksowa wymiana nawierzchni w km 37,509 (styk przed rozj. nr 2 stacji Łożnica) do km 42,200 (z wyłączeniem rozjazdów nr 3 i 4 stacji Łożnica). Łącznie 4,625 km toru.
2. Wzmocnienie górnej warstwy podtorza geosyntetykiem w niezbędnym zakresie (sugerowana lokalizacja w km 39,400 do 41,000), według technologii opracowanej przez projektanta.
3. Kształtowanie i umocnienie ławy i skarp torowiska na całym odcinku wymiany.
4. Wykonanie odwodnienia liniowego, kształtowanie skarp i ich umocnienie (w przypadku rowu umocnionego rozważyć zastosowanie korytek "GARA").
5. Oczyszczenie (mineralizacja) terenu do pierwszego pasa przeciwpożarowego.
6. Wymiana nawierzchni drogowej (typ CBP) na przejeździe kat. A w km 37,923 w dwóch torach.
7. Wymiana toru nr 1 na przejeździe kat. A w km 37,923 w niezbędnym zakresie - około 30 mb.
8. Regulacja geometryczna rozjazdów przyległych (st. Łożnica).
9. Wykonanie osygnalizowania toru wskaźnikami W4, W32, W1, W11 oraz hektometrowymi (wyniesionymi na słupy trakcyjne) na odcinku wymiany.
10. Wykonanie izolacji konstrukcji mostu w km 38,230.
11. Wymiana nawierzchni na przejściu w poziomie szyn pomiędzy peronami (typ CBP).
12. Odbudowa tras pędniowych rozjazdów nr nr 4 i 6 i semaforów nr nr E1/2, D1/2.
13. Zabudowa na czas wymiany, a następnie demontaż zamków ryglowych rozj. nr 1 i 6 z uwzględnieniem stosownych zabezpieczeń w urządzeniach nastawczych.
14. Odbudowa złącz izolowanych w lokalizacjach złącz istniejących w eksploatowanym torze.
15. Dla przejazdu w km 36,026, dla którego Zamawiający posiada dokumentację projektową na urządzenia srk, wymiana słupów i opraw, zainstalowanie licznika dwustrefowego do pomiaru energii elektrycznej dla oświetlenia i urządzeń srk (zasilanie z LPN).
16. Usunięcie kolizji z urządzeniami srk i kolizji kablowych (energetycznych, teletechnicznych i srk).
17. Wykonanie projektów organizacji ruchu przy robotach przebudowy przejazdu kolejowego w km 37,923.

Nawierzchnia na przejazdach i przejściach powinna uwzględniać wypełnienia żłobków i otworów montażowych w płytach przejazdowych.

Tor nr 2 (Warnowo - Lubiewo): km 80,172 do 85,600

1. Kompleksowa wymiana nawierzchni w km 85,600 do km 80,172 (koniec rozjazdu nr 10 stacji Warnowo). Łącznie 5,428 km toru.
2. Kształtowanie i umocnienie ławy i skarp torowiska na całym odcinku wymiany.
3. Wykonanie odwodnienia liniowego kształtowanie skarp i ich umocnienie (lokalizacje rowu wg projektu, w przypadku rowu umocnionego rozważyć zastosowanie korytek "GARA").
4. Wykonanie osygnalizowania toru wskaźnikami W4, W32, W1, W11 oraz hektometrowymi (wyniesionymi na słupy trakcyjne) na odcinku wymiany.
5. Odbudowa złącz izolowanych w lokalizacjach złącz istniejących w eksploatowanym torze.
6. Wykonanie izolacji konstrukcji wiaduktów w km 81,836 oraz 85,360.

Stacja Goleniów, tor nr 2

1. Wymiana nawierzchni torowej na moście w km 22,296 oraz szyn na łuku w km 22,310 - 22,474.
2. Umacnianie ławy torowiska, kształtowanie i umocnienie skarpy w km 21,600 - 22,370.
3. Regulacja toru j.w. oraz przyległych rozjazdów.
4. Wykonanie osygnalizowania toru na długości peronu wskaźnikami W4 i 32.

Tor nr 2 (Mokrzyca - Recław - Lubiewo): km 68,84 do 69,996

1. Ciągła wymiana szyn UIC 60 (OC) na 60E1,
2. Wymiana słupów trakcyjnych w lokatach 68-2 do 68-34 (2, 4, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 30, 32, 34) przyległych do odcinka wymiany szyn.

Stacja Lubiewo

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych kat E w km 88,518.

Sieć trakcyjna

W przypadkach koniecznych, w związku z wymianą nawierzchni, wypłycenia słupów lub braku ich stateczności, należy zaprojektować ich wymianę na typ dostosowany do obecnie istniejącej sieci trakcyjnej typu 2C 120 2C.

źródło: www.plk-sa.pl

4 komentarze