Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński imprezy

Dni Techniki Kolejowej

Mareczek za GMFK,

dodane przez Mareczek; zmodyfikowane

W dniach 15-17 czerwca 2007 w Szczecinie oraz w innych miejscach na terenie kraju odbędą się "Dni Techniki Kolejowej". Poniżej przedstawiamy program obchodów.
PR Szczecin

1) Informacja ogólna :

- miejsce imprezy: stacja Szczecin Gł. - peron 1 tor 5, dwa perony "turystyczne" przy torach 29, 27, 25, 23, 21
- termin: 15-17.06.2007
- ilość jednostek PKP biorących udział w wystawie: 11
- ilość spotkań organizowanych pod przewodnictwem PR Szczecin: 3

2) Udział PR Szczecin w dniach techniki kolejowej

a) wystawa taboru kolejowego
- EN57 - 2000: sztuk 1
- autobus szynowy SA103 sztuk 1)*
- wagon do przewozu rowerów i niepełnosprawnych (zmodernizowany w ramach programu SPOT): szt. 1
- wagon 2 kl. (zmodernizowany w ramach programu SPOT): sztuk 1
- wagony do przewozu rowerów serii Bd: sztuk 2 )**
(* autobus szynowy SA103 będzie udostępniony dla zwiedzających jak również będzie kursował z podróżnymi na odcinku Szczecin Gł. - Regalica. Impreza wspólna z PLK. Prezentacja mostu zwodzonego na rzece Regalica. Ilość planowanych kursów 5 w tym 1 dla zaproszonych gości i dziennikarzy i TVP)
(** dwa wagony zostaną użyczone dla PKP Telekomunikacja i Informatyka. W wagonach tych będą prezentowane systemy komputerowe będące w dyspozycji Telekomunikacji i Informatyki jak również dwa stanowiska komputerowe przeznaczone dla dzieci: gry komputerowe o tematyce kolejowej)

3) Prezentacja PR Szczecin:

W naszym wystawionym taborze jak również na terenie przed nim prezentowane będzie:
- stoisko taryfowe: pełna oferta PR dotycząca komunikacji regionalnej, międzywojewódzkiej i ruchu przygranicznego
- prezentacja "pasażerskiego lata 2007" - dodatkowe pociągi sezonowe (z wykorzystaniem ulotek opracowywanych przez PBM4)
- pełna oferta rozkładów jazdy z uwzględnieniem drugiej korekty do rozkładu jazdy
- prezentacja filmowa osiągnięć PR Szczecin
- stoisko dla dzieci
- pełna informacja o prezentowanym taborze (pisana jak i przekazywana przez wyznaczonych pracowników obsługujących poszczególne rodzaje wystawionego taboru)

Przewidywany program "Dni Techniki Kolejowej - Szczecin 15-17.06.2007":

Dnia 15.06.2007 (piątek) otwarcie wystawy godz. 10.00:

- stacja Szczecin Gł. peron 1
- koncert orkiestry dętej (orkiestra Zespołu Szkół nr 4 - dawne Technikum Kolejowe)
- zwiedzanie wystawy (z udziałem zaproszonych gości i VIP)
- przejazd zaproszonych gości i mass mediów na zwiedzanie mostu zwodzonego "REGALICA"
- spotkanie wyżej wymienionych w wagonie barowym WARS prezentacja omówienie tematyki kolejowej itp.
- pokazy sprawności oraz technik operacyjnych w wykonaniu SOK
- przejazdy drezynami, wyścigi drezynowe w różnych kategoriach wiekowych i ilościowych
- zawody w pchnięciu klockiem hamulcowym na odległość
- prezentacja poszczególnych spółek PKP i ich taboru

Zakończenie imprezy godz. 18.00

Dnia 16.06.2007 (sobota) otwarcie godz. 10.00

- prezentacja spółek PKP
- przejazdy podróżnych na zwiedzanie mostu zwodzonego "REGALICA"
- konkurs na najdłuższą prezentację wiersza "LOKOMOTYWA" - miejsce prezentacji peron 4 przy ekspozycji parowozu TK z udziałem aktorów teatru i TVP Szczecin.
- pozostałe pokazy i osiągnięcia jak w dniu 15.06.2007

Zakończenie imprezy godz. 18.00

Dnia 17.06.2007 (niedziela) otwarcie wystawy godz. 10.00

- w tym czasie będą prezentowane założenia jak w dniach 15,16 czerwca 2007

Zakończenie o godzinie 16.00

Spółki PKP biorące udział w "Dniach Techniki Kolejowej - Szczecin 15-17.06.2007"

PLK Szczecin
- wystaw taboru - dźwig EDK 100, drezyna, pociąg ratunkowy, zwiedzanie nastawni i mostu zwodzonego Szczecin Podjuchy - Regalica, zwiedzanie nastawni Szczecin Gł. z urządzeniami typu EBILOCK, organizacja wspólnie z stowarzyszeniem drezyn, pokazów i przejazdów drezynami (prezentacja spółki)

PKP Energetyka
- tabor - podnośnik Lublin, pociąg sieciowy, wóz pomiarowy. Zabezpieczenie imprezy w dostęp do energii elektrycznej i prezentacja spółki.

PKP Cargo
- tabor - ET22, EU07, SM31 i prezentacja spółki (stacja Szczecin Gł.)
- pokaz stanowisk do pomiarów części wagonowych i lokomotyw. Miejsce lokomotywownia Szczecin Port Centralny

PLK SOK
- pokazy sprawności oraz technik operacyjnych z udziałem funkcjonariuszy i psów. Pełna ochrona imprezy z udziałem policji. Zabezpieczenie eksponatów imprezy.

PKP Cargo - Zakład Przewozów Towarowych
- tabor - prezentacja wagonu z przesuwnymi ścianami oraz prezentacja spółki w tym wagonie

Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szcz.
- tabor - pociąg do wzmacniania podtorza AHM i prezentacja spółki

PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
- pokaz makiety proponowanego nowego dworca PKP w Szczecinie, prezentacja ofert dotyczących sprzedaży i najmu budynków PKP ogólna prezentacja spółki z wykorzystaniem nośników elektronicznych. Przygotowanie stojaków pod wystawę fotograficzną

Telekomunikacja PKP
- prezentacja spółki w wagonie PR (bagażowym). Stanowiska internetowe, pokaz telefonii internetowej TOip i inne. Przygotowanie stanowiska dla dzieci wyposażonego w gry komputerowe o tematyce kolejowej. Przygotowanie urządzeń nagłaśniających dla potrzeb całej wystawy.

PKP Informatyka
- prezentacja spółki w wagonie PR (bagażowym). Przygotowanie stanowiska dla dzieci wyposażonego w gry komputerowe o tematyce kolejowej.
- prezentacja systemu internetowej rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów, systemu udostępniania służbowego rozkładu jazdy itp.

Oddział Dworców Kolejowych
- nie bierze czynnego udziału z powodu przeprowadzanego w tym okresie remontu dworca w związku z Zlotem Żaglowców

PKP Intercity
- prezentacja wagonów kl1i 2 kursujących w pociągu IC ODRA, prezentacja spółki

Inne jednostki z poza PKP
- Zespół Szkół nr 4. Orkiestra Dęta. Koncert, stanowisko z prezentacją modeli pojazdów kolejowych oraz innych urządzeń kolejowych,
- Stowarzyszenie fotografików w Szczecinie. Obróbka i prezentacja zdjęć, które zostaną nadesłane przez pracowników poszczególnych spółek PKP.
- Oddział SITK w Szczecinie. Przygotowanie regulaminu konkursu fotograficznego, ogólna pomoc przy organizacji wystawy jak i również przy organizacji ogólnej.
- Towarzystwo Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa. Pokaz pojazdów drezynowych (cztery rodzaje), organizacja wyścigów pojazdów drezynowych oraz przejazdów ogólnych.
- Przedstawiciel Służby Zdrowia. Stanowisko do mierzenia ciśnienia i poziomu cukru. Ogólne zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym.

5 komentarzy