Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Pociągiem do Mielna? Już niedługo!

B. Jędrzejewski,

dodane przez Bodek

W dniu 3 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Koszalin - Mielno.
Sygnatariuszami listu są Gminy Mielno i Koszalin, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Dokument nakreśla zasady współpracy i rozdziela odpowiedzialność za poszczególne etapy zadania.
Szczegóły wyglądają następująco:
- Strony wspólnie wystąpią do Ministra Transportu z wnioskiem w sprawie uchylenia decyzji o likwidacji linii nr 427 Mścice - Mielno (już wystąpiły).
- PKP PLK S.A. przejmą (z powrotem) linię kolejową nr 427 Mścice - Mielno po przywróceniu jej przejezdności przez Gminę Koszalin (jej nakładami) i udostępni ją przewoźnikom w celu prowadzenia przewozu osób. Po uruchomieniu przewozów spółka zapewni bieżące utrzymanie linii, umożliwiające bezpieczne kursowanie pociągów.
- Gmina Koszalin pokryje koszty rewitalizacji (przywrócenia przejezdności) linii nr 427, zajmie się korelacją połączenia kolejowego z autobusowymi z Mielna do Sarbinowa, Mielenka, Unieścia i Łaz oraz przeprowadzi akcje promujące nowe połączenie.
- Gmina Mielno nieodpłatnie użyczy budynek stacyjny na potrzeby reaktywowanego połączenia kolejowego w celu zorganizowania odprawy podróżnych na właściwym poziomie.
- Gminy Koszalin i Mielno wspólnie dofinansują reaktywowane przewozy (pokryją deficyt) w kwocie niezbędnej dla ich funkcjonowania.
- Województwo (Urząd Marszałkowski) do obsługi połączenia skieruje jeden ze swoich pojazdów szynowych oraz wyłoni przewoźnika dla zapewnienia przewozów (urząd ma zawartą 3 letnią umowę ze spółką PKP Przewozy Regionalne, więc na 99,9% ona będzie tu świadczyć przewozy).

możliwość komentowania została wyłączona