Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Samorządy przejmą koleje regionalne?

PAP, Kurier Szczeciński,

dodane przez djdark 

Spółka PKP Przewozy Regionalne powinna stać się własnością samorządów województw w grudniu tego roku - wynika z harmonogramu, przedstawionego marszałkom województw przez Ministerstwo Infrastruktury i zarząd PKP.
Przekazanie udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne samorządom województw to część realizacji przyjętej blisko rok temu przez rząd strategii dla transportu kolejowego do roku 2013. Wcześniej ma nastąpić oddłużenie spółki, której zobowiązania, wynikające z utrzymywania w przeszłości nierentownych połączeń regionalnych, sięgnęły 2 mld zł.

Pierwszym krokiem w kierunku usamorządowienia spółki będzie przygotowana już nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Ma to nastąpić w maju. Miesiąc później rząd ma przyjąć rozporządzenie, określające liczbę udziałów w kapitale zakładowym spółki. Natomiast do końca września ma ona otrzymać od Skarbu Państwa 1 mld 383 mln zł pożyczki. Dopiero potem udziały obejmą samorządy.

Jednak, zanim to nastąpi, samorządy chcą doprecyzowania, co i na jakich zasadach przejmą. Ustalono, że regiony nie mogą ponosić kosztów wynikających ze starego zadłużenia firmy. Samorządowcy chcieliby, aby przejęta przez nich spółka dysponowała całym potrzebnym majątkiem, w tym nieruchomościami. Na razie sporne są zasady przejęcia wysłużonego taboru, który będzie wymagał modernizacji.

Przejmując spółkę przewozową, samorządy województw chcą też analiz związanych z kondycją PKP Przewozy Regionalne. Chodzi m.in. o przeprowadzenie audytu spółki oraz prognozy oceny rentowności regionalnych przewozów pasażerskich po wyłączeniu ze spółki przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Marszałkowie wnioskują także o analizę zatrudnienia oraz ocenę stanu należącego do firmy taboru.

Kontrowersje wzbudza projekt wyodrębnienia z PKP Przewozy Regionalne działalności związanej z organizacją przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Ma to przejąć spółka PKP Intercity. Planuje się też utworzenie spółki odpowiedzialnej za sprzedaż biletów kolejowych w ramach Intercity. Zdaniem marszałków, te rozwiązania powinny być w gestii samorządów.

źródło: Kurier Szczeciński

brak komentarzy