Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie tabor kolejowy

Realokacja taboru Cargo

Marcel,

dodane przez Marcel; zmodyfikowane

W związku z realokacją taboru wynikającą ze zmian organizacyjnych w Grupie PKP ze stanu pojazdów trakcyjnych CM Szczecin skreślonych zostanie znaczna część lokomotyw serii EU07 oraz wszystkie EP07. Do końca tego miesiąca Zakład Taboru w Szczecinie opuszczą pojazdy EP/EU07 oczekujące naprawy głównej oraz rewizyjnej, do końca czerwca pozostałe pojazdy serii EP07 będące w ruchu. Docelowo pozostać mają 3 lokomotywy serii EU07 o numerach 359, 470 oraz 503.

możliwość komentowania została wyłączona