Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Kolejarze zapowiadają strajk ostrzegawczy

PAP, Kurier Szczeciński,

dodane przez djdark

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zorganizuje 26 sierpnia strajk ostrzegawczy - poinformował dziś przewodniczący tego związku zawodowego, Henryk Grymel. Strajk ma zostać przeprowadzony na niektórych węzłach kolejowych, oprócz „S” mają w nim wziąć udział także inne związki zawodowe.
- Decyzja o rozmiarach strajku zapadnie na posiedzeniu komitetu strajkowego 7 sierpnia - powiedział Grymel.

W piśmie skierowanym do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak związkowcy podkreślają, że rząd nie wywiązał się z poczynionych z nimi uzgodnień i nie przedstawił terminu rozmów mających na celu realizację ich postulatów, dotyczących zachowania przywilejów emerytalnych dla kolejarzy. „S” uznała, że propozycja Fedak, by do rozmów doszło podczas obrad połączonych zespołów Komisji Trójstronnej, jest lekceważeniem kolejarzy. Ponadto związkowcy zaznaczają, że odpowiedzialność za uciążliwości dla społeczeństwa powstałe w wyniku ich strajku ponosi rząd.

źródło: Kurier Szczeciński

brak komentarzy