Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Dni Techniki Kolejowej 2008 w Szczecinie - podsumowanie

Wojciech Nowotniak, Świat Kolei,

dodane przez Mareczek; zmodyfikowane

W dniach 13-15 czerwca w całym kraju po raz drugi odbyły się obchody Dni Techniki Kolejowej, imprezy mającej przybliżyć szerszej publiczności tajniki działalności kolei.
Organizatorem imprezy były spółki Grupy PKP. W Szczecinie na odwiedzających czekało wiele atrakcji – m.in. bicie rekordu w zbiorowej recytacji wiersza Lokomotywa J. Tuwima, pokazy sprawności grup interwencyjno-operacyjnych SOK, prezentacja drezyn Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Drezynowych i Zabytków Kolejnictwa. W ramach imprezy uruchomiono także kilka pociągów specjalnych obsługiwanych jednostkami EN57-20xx. Pociągi te pokonały trasy Szczecin Gł. – Wstowo – Dziewoklicz - Szczecin Port Centralny (zwiedzanie lokomotywowni) –Szczecin Gł., oraz dowoziły zwiedzających do jedynego w Polsce czynnego zwodzonego mostu kolejowego na rzece Regalicy (Odra Wschodnia). Po dowiezieniu zwiedzających na most jednostka zjeżdżała na stację Szczecin Podjuchy i następowało zamknięcie szlaku Szczecin Podjuchy-Szczecin Port Centralny SPA, w czasie którego prezentowano działanie wyjątkowego obiektu jakim jest most zwodzony.

Pierwszy most kolejowy w obecnej lokalizacji powstał w 1877 roku wraz z budową linii kolejowej Wrocław – Szczecin. Pierwotnie jego piąte przęsło było obrotowe. W związku ze zwiększonym ruchem towarowym na tej linii oraz nasilającą się żeglugą nastąpiła potrzeba modernizacji mostu i budowy nowego przęsła, które pozwalało znacznie skrócić czas otwierania drogi dla żeglugi. Nastąpiło to w 1936 roku. Niemcy zbudowali wówczas obiekt dwutorowy wykorzystując bardzo popularny na przełomie XIX i XX wieku patent amerykańskiego inżyniera Williama Scherzera.
Pod koniec wojny cały most został wysadzony. Po wojnie odbudowano tylko jeden tor na jednym z przęseł zwodzonych. Do odbudowy wykorzystano szereg elementów, które zostały wydobyte z dna rzeki Regalicy. Pamiątką po okresie wojennym są liczne ślady pocisków na konstrukcji przęsła zwodzonego oraz budynku obsługi. Odbudowany most (w tym przęsło zwodzone) oddano do użytku 1. Grudnia 1948r.włączając go w bieg planowanej magistrali węglowej Kostrzyn-Szczecin.

Przęsło zwodzone o masie 163 ton, długości 17,35m, szerokości 5,00m jest unoszone lub opuszczane (w zależności od zastosowanej szybkości) w czasie 120 lub 240 sekund. Podnoszenie przęsła odbywa się w powiązanych ze sobą trzech fazach.
Ciekawostką było wykorzystanie scenerii mostu zwodzonego przy realizacji krótkometrażowego filmu „Most” nominowanego do Oscara w 2004r.

Większość mechanizmów mostu ma już około 70 lat, co stanowi o unikalności tej konstrukcji w skali europejskiej, gdzie w podobnych obiektach dokonano modernizacji i wymieniono napęd mechaniczny na hydrauliczny.

Być może w przyszłości obok zostanie zbudowany drugi most, o nowoczesnej konstrukcji, a obecny pozostanie atrakcją turystyczną.

PKP pokazały po raz kolejny, że można zorganizować imprezę dla szerokiej publiczności, która zbliża ludzi do kolei i należy mieć nadzieję, że w przyszłych latach impreza będzie powtarzana.

źródło: Świat Kolei 8/08

brak komentarzy