Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szczecińskie Centrum Komunikacyjne

mag, Kurier Szczeciński,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Być może jeszcze przed Euro 2012 powstanie choć część nowoczesnego Szczecińskiego Centrum Komunikacyjnego. Pierwsza jaskółka już jest. Wojewoda zachodniopomorski wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji tej inwestycji.
Choć w Szczecinie mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku się nie odbędą, to wielu kibiców ze Skandynawii i Niemiec będzie tędy na nie jechać. Zatem Biuro Nieruchomości Strategicznych Polskich Kolei Państwowych w Warszawie postanowiło przystąpić do inwestycji - Szczecińskie Centrum Komunikacyjne.

- Ma tu powstać zintegrowane centrum komunikacyjne, pełniące także funkcję dworca dla rozmaitych przewoźników autobusowych - mówi Jan Łukaszewski, dyrektor projektu. - Trzeba wykorzystać szansę, jaką daje Euro 2012. Inwestycja ta jest też powiązana z programem "Nowa kolej", który ma na celu m.in. modernizację i rewitalizację wszystkich dworców.

Dwa lata temu na zlecenie PKP SA i gminy Szczecin powstała przedwstępna koncepcja urbanistyczna nowoczesnego centrum. Kilka zaś dni temu ukazało się obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Polega ona na budowie: budynku dworca głównego wraz z częścią usługowo-hotelową, handlową, gastronomiczną i administracyjno-biurową, a także towarzyszącej infrastruktury technicznej i komunikacji wraz z parkingami w ramach inwestycji pn. Szczecińskie Centrum Komunikacyjne.

- Jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń, to liczymy, że po koniec września otrzymamy decyzję od wojewody - dodaje dyrektor Łukaszewski. - W tym też czasie mamy mieć gotowy raport rynkowy, zamówiony w firmie konsultingowej.

Dyrektor projektu ma przygotować memorandum informacyjne, czyli kompendium wiedzy o terenie: stosunkach własnościowych, uwarunkowaniach planistycznych. Ma być gotowe do końca roku.

- Inwestorzy będą musieli je od nas wykupić i na jego podstawie przygotować własną koncepcję programowo-przestrzenną, a także przedstawić swoje oczekiwania odnośnie współpracy z PKP przy tej inwestycji i po jej ukończeniu - wyjaśnia dyrektor. - Potem, podczas rokowań, kolej wybierze najlepszy projekt.

Jeśli cała procedura przebiegnie sprawnie, to w połowie przyszłego roku powinien nastąpić wybór inwestora. Jest szansa, że w 2010 r. ruszyć by mogły roboty przy centrum i na Euro byłby gotowy jego pierwszy etap, czyli część pełniąca podstawowe funkcje dworcowe. W sumie będzie ona niewielka, bo 85 proc. SCK zajmie handlowe, usługi, biura, kina, parkingi.

źródło: Kurier Szczeciński

1 komentarz