Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Honorowanie biletów kolejowych po 1 grudnia 2008 r.

PKP InterCity,

dodane przez (użytkownik usunięty); zmodyfikowane

W ramach realizacji Strategii dla transportu kolejowego 1 grudnia 2008 r. Spółka PKP Intercity przejąć ma połączenia pospieszne międzywojewódzkie, dotychczas uruchamiane przez PKP Przewozy Regionalne. W większości przypadków, ceny biletów i zasady podróżowania pociągami pospiesznymi międzywojewódzkimi nie ulegną zmianie. Pociągi te nie będą objęte rezerwacją miejsca i nie będzie obowiązywała w nich tzw. miejscówka.
Bilety jednorazowe, okresowe, sieciowe, abonamentowe ważne na pociągi pospieszne PKP Przewozy Regionalne sprzedane przed 1 grudnia 2008 r. będą honorowane przez PKP Intercity w pociągach pospiesznych zgodnie z terminem ważności wskazanym na bilecie. Podobnie jak bilety w ofertach specjalnych „Regio Karnet” i „Bilet Turystyczny”.

Od 1 grudnia 2008 r. na połączenia pospieszne międzywojewódzkie będą sprzedawane bilety PKP Intercity odcinkowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) bez zmiany cen i bez obowiązku wykupienia miejscówki. Bilety te będą obowiązywały w pociągach pospiesznych uruchamianych przez PKP Intercity i pociągach TLK.

Ponadto w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity od 1 grudnia 2008 r. będzie obowiązywać Bilet weekendowy. Jest to oferta dla osób podróżujących w soboty i w niedziele pociągami Spółki. Bilet ważny w klasie 1 i 2 pociągów IC, Ex, TLK i pociągów pospiesznych międzywojewódzkich, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wspomnianymi pociągami, od godz. 19.00 dnia roboczego, poprzedzającego dzień wolny od pracy – do 24.00 ostatniego dnia wolnego.

W pociągach objętych rezerwacją miejsca należy wykupić miejscówkę za 50 % jej ceny. Cena oferty w klasie 2 wynosi 119 zł, w 1 klasie 199 zł.

Oferta Rodzina z PKP Intercity będzie rozszerzona na pociągi pospieszne międzywojewódzkie.

PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne prowadzą prace nad przygotowaniem wspólnych ofert biletowych na przejazdy pociągami przewoźników.

Jednocześnie, od dnia 1 grudnia 2008 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w ofercie przewozowej dotyczące biletów wydanych w przedsprzedaży, przed dniem 1 grudnia 2008 r. :

a) wg oferty specjalnej „PKP Intercity” S.A. „Weekend z miejscówką” – zachowują ważność w terminie wskazanym na bilecie i na zasadach obowiązujących w dniu ich wydania (tj. w klasie 2, w wagonach z miejscami do siedzenia w pociągach TLK, Ex i IC oraz w pociągach TLK w wagonach z miejscami do leżenia - Tania kuszetka). Bilety te nie obowiązują w pociągach wg taryfy pospiesznej – bez rezerwacji miejsc („D”).

b) wg oferty „Intercity–26” – zachowują ważność w terminie wskazanym na bilecie i na zasadach obowiązujących w dniu ich wydania,

c) jednorazowe, okresowe, abonamentowe i wg ofert specjalnych – na przejazd pociągami pospiesznymi Spółki „PKP Przewozy Regionalne” będą honorowane w pociągach wg taryfy pospiesznej – bez rezerwacji miejsc („D”), w terminach ich ważności wskazanych na biletach;

oraz biletów okresowych odcinkowych wydawanych na przejazd pociągami Spółki „PKP Intercity” wg taryfy pospiesznej – z rezerwacją miejsc („M”) i bez rezerwacji miejsc („D”): od 1 grudnia 2008 r. będą honorowane w pociągach osobowych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” w terminie i na odcinku wskazanym na bilecie, bez zwrotu różnicy należności.

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2008 r. wprowadzono następujące oznaczenie kategorii pociągów wg wskazania na bilecie:
a) „C” – pociągi EC – dotyczy biletów wydanych elektronicznie, a w przypadku biletów wydanych manualnie – EC,
b) „I” – pociągi IC – dotyczy biletów wydanych elektronicznie, a w przypadku biletów wy-danych manualnie – IC,
c) „E” – pociągi Ex – dotyczy biletów wydanych elektronicznie, a w przypadku biletów wydanych manualnie – Ex,
d) „M” – pociągi wg taryfy pospiesznej z rezerwacją miejsc (TLK dzienne i nocne) oraz wagony WL, Bc – zwane pociągami „M”,
e) „D” – pociągi wg taryfy pospiesznej bez rezerwacji miejsc – zwane pociągami „D”.

źródło: www.intercity.pl

możliwość komentowania została wyłączona