Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Elbląg: PKP PR w rękach samorządów

Gazeta Elbląg,

dodane przez kasiek007; zmodyfikowane

W dniach 14-16 stycznia 2009 roku w Krakowie odbywa się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jednak zanim rozpocznie pracę konwent, odbędzie się robocze spotkanie zespołu do spraw usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne.
Tylko trzy regiony w Polsce podpisały umowy ze spółką w sprawie przewozów w 2009 roku, czyli śląskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie - mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i członek zespołu roboczego. - W pozostałych województwach negocjacje trwają. Wygórowane oczekiwania spółki znacząco odbiegają od możliwości finansowych województw. Ale nie można bać się odpowiedzialności za organizację transportu publicznego. Sytuacja na kolei jest zła, pokutują wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w infrastrukturę, brakuje pomysłu na przyszłość, a modernizacji sieci kolejowej na Warmii i Mazurach nie ma w żadnym programie europejskim na najbliższe lata. Jeśli coś ma się poprawić, to tylko przy udziale samorządów. Chcemy, żeby przewozy regionalne były na wyższym poziomie. Potrzebne jest lepsze zarządzanie, zakup nowoczesnego taboru i rozkłady jazdy przyjazne ludziom. Do tej pory samorządy tylko kupowały usługi od PKP, bez żadnego wpływu na rozkłady, teraz nasz wpływ będzie znacznie większy. Ale przestrzegam - proces zmian będzie trwał kilka lat. Poprawa nie nastąpi z dnia na dzień. Dużo pracy przed nami.

Samorządowcy będą także rozmawiać o praktyce współpracy z organizacjami pozarządowymi. Planowane jest przyjęcie trzech ważnych stanowisk Konwentu Marszałków, dotyczących barier prawnych i finansowych w rozwoju współpracy z sektorem pozarządowym.

- Zaangażowanie obywateli w pracę w organizacjach pozarządowych i podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego jest przejawem społeczeństwa obywatelskiego, na którym opiera się demokratyczne państwo - mówi Marszałek Jacek Protas. - Dlatego Konwent Marszałków postuluje wprowadzenie takich uregulowań prawnych, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych i w sposób maksymalny uproszczą procedury pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych przez te organizacje. Będziemy też postulować powołanie pod swoim patronatem forum współpracy samorządów województw z organizacjami pozarządowymi, które będzie miejscem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

Inne ważne tematy, nad którymi będą pracować samorządowcy to m.in.: informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat stanu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, informacja o stanie prac nad ustawą metropolitalną, wystąpienie Waldemara Dąbrowskiego - Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w sprawie Roku Chopinowskiego, ?10 lecie samorządów województw?. W piątek 16 stycznia w Kurii Krakowskiej samorządowcy spotkają się z księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, a następnie odbędzie się uroczyste spotkanie w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu z udziałem m.in.: prof. Jerzego Buzka, prof. Michała Kuleszy, dr. Jana Olbrychta.

źródło: Gazeta Elbląg

brak komentarzy