Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

PKP Przewozy Regionalne płacą

mag, Kurier Szczeciński,

dodane przez kasiek007; zmodyfikowane

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 100 tys. złotych kary na PKP Przewozy Regionalne za ograniczanie prawa klientów. Spółka ją zapłaci i zmieni swój regulamin.
W czerwcu 2008 r. prezes UOKiK wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem stosowania przez PKP Przewozy Regionalne regulaminu świadczenia usługi, który mógł naruszać interesy konsumentów. Zarzuty dotyczyły głównie ograniczania praw podróżujących na trasach do 100 km, m.in. braku możliwości zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej oraz zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego biletu.

Podczas postępowania UOKiK ustalił, że pasażer, który kupił bilet jednorazowy nie miał możliwości zmiany warunków umowy, np. godziny wyjazdu, po rozpoczęciu „terminu ważności biletu” określonego przez przewoźnika. Nabywając go nawet z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, musiał się liczyć z tym, że w przypadku nagłej zmiany godziny wyjazdu jego zwrot lub wymiana nie będą możliwe poza terminami sztywno wyznaczonymi przez spółkę.

Zdaniem urzędu, jest to praktyka nieuczciwa. Zgodnie z przepisami, dopóki podróżny nie zajmie miejsca w pociągu, możliwe jest dokonanie każdej zmiany związanej z terminem, godziną wyjazdu, trasą bądź klasą. Może również odstąpić od umowy – wtedy powinien otrzymać zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanego świadczenia.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożyła na PKP Przewozy Regionalne karę w wysokości 100 tys. złotych oraz zobowiązała do zmiany kwestionowanych postanowień regulaminu. Decyzja nie jest prawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Nie będziemy się odwoływać i karę zapłacimy - mówi Paweł Ney, rzecznik PKP PR. - Choć uważamy, że kwestionowany regulamin z jednej strony zabezpieczał interes przewoźnika, a z drugiej był dobry dla pasażerów, od których notabene nie mieliśmy żadnych skarg.

Już podczas postępowania UOKiK spółka zaprzestała stosowania w regulaminie innych, zakwestionowanych przez niego, postanowień. Zgodnie z nowymi zasadami, PKP PR będą zwracać należność za niewykorzystany bilet turystyczny po rozpoczęciu „terminu jego ważności”. Pasażerowie zyskali też prawo do rozpoczęcia podróży ze stacji pośredniej leżącej na trasie, na którą wykupili bilet, bez konieczności nabycia nowego. Ponadto mogą liczyć na zmianę umowy nie tylko w przypadkach korzystnych dla spółki – zmiany wagonu z niższej na wyższą klasę – ale też w odwrotnych sytuacjach. Wtedy przysługuje im zwrot części niewykorzystanego świadczenia.

Informacje dla pasażerów o wprowadzonej zmianie są na stacjach, m.in. na tablicach ogłoszeń.

źródło: Kurier Szczeciński

możliwość komentowania została wyłączona