Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Wiadukty pod kontrolą

Tomasz Tokarzewski, Kurier Szczeciński,

dodane przez hubertdz

Wiadukty kolejowe nad ul. Ku Słońcu w Szczecinie czeka niewielki remont. Podobnie rzecz ma się z obiektem przy ul. Wilczej. W regionie kolejarze wezmą się także m.in. za wiadukty w Międzyzdrojach, Gryficach i Stargardzie Szczecińskim. To efekt regularnych kontroli.
- Wynikają z naszych wewnętrznych przepisów i instrukcji oraz z Ustawy prawo budowlane - tłumaczy Włodzimierz Wiatr, zastępca dyr. ds. technicznych w szczecińskim Zakładzie Linii Kolejowych. - Każdy obiekt ma swoją książkę, w której udokumentowane jest jego powstanie, szczegółowy opis konstrukcji, a także wszelkie remonty, przebudowy i zalecenia pokontrolne.

Kontrole są szczegółowe. Wynikające z wewnętrznych przepisów i instrukcji kolejowych, odbywają się najczęściej: podczas obchodów szlaków.

- Nasi pracownicy dokonują wizualnej kontroli. Każdą uwagę odnotowują, a potem trafia ona do książki obiektu - tłumaczy dyr. Wiatr.

Takie sprawdziany odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, a na najbardziej uczęszczanych szlakach nawet raz w tygodniu. Raz na pół roku dokonywane są wynikające też z kolejowych przepisów kontrole, prowadzone przez inspektorów posiadających uprawnienia budowlane. Oni mogą zdecydować o zleceniu ekspertyzy mostu czy wiaduktu lub fragmentu konstrukcji. Ekspertyzy kolej zleca firmom zewnętrznym. Efektem ekspertyz były niedawno prace przy wiadukcie wjazdowym na teren szczecińskiego Dworca Głównego. Zaplanowano też prace przy wiadukcie w Stargardzie Szczecińskim i na szczecińskim Dziewokliczu.

- Oprócz tego obowiązuje nas Ustawa prawo budowlane, w świetle której każdy obiekt musi przejść okresowy przegląd. Odbywają się one co roku, a w większym zakresie raz na 5 lat - tłumaczy dyr. Wiatr. - Ich efektem też mogą być kolejne ekspertyzy lub zwykłe zalecenia.

Po jednym z ostatnich przeglądów okazało się, że niewielkie prace remontowe należy wykonać m.in. na wiaduktach nad ul. Ku Słońcu, tam, gdzie na zlecenie miasta trwa remont torowiska tramwajowego i budowa ronda.

- Zamknięcie skrzyżowania postaramy się wykorzystać do własnych celów - przyznaje W. Wiatr. - Na moście stalowym, którego budowa zakończyła się w 1950 r., musimy odnowić podesty chodnikowe i wyremontować zniszczone barierki. Większy zakres prac mamy przy konstrukcji betonowej, powstałej w 1912 r.

Tam trzeba uzupełnić betonowe ubytki, miejscami widoczne jest już zbrojenie. Prace zgodnie trzeba wykonać do września.

źródło: Kurier Szczeciński

brak komentarzy