Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Zagraniczna konkurencja dla PKP?

PAP, lko, Gazeta Wyborcza,

dodane przez paki

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym umożliwi przewoźnikom z innych krajów UE oferowanie swoich usług na terenie Polski na prawie kabotażu. We wtorek sejmowa Komisja Infrastruktury zakończyła pracę nad tym projektem.
Świadczenie kolejowych usług kabotażowych będzie polegać na tym, że przewoźnicy jadący na trasach międzynarodowych będą mogli zabierać pasażerów także na stacjach pośrednich - np. pociągi niemieckich linii jadące na trasie Berlin ś Warszawa, będą mogły zabierać pasażerów z Poznania do Warszawy. Do tej pory tak robić nie mogły.

Kabotaż polega bowiem na tym, że przewozy realizowane pojazdem zarejestrowanym w jednym państwie będą wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej otwarcie unijnego rynku pasażerskich przewozów kolejowych nastąpi 1 stycznia 2010 r.

Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów będzie pełnił prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), który będzie mógł także ograniczyć takie przewozy, gdy uzna, że zagrożona została równowaga ekonomiczna krajowych usług publicznych.

Ponadto projekt nowelizacji przygotowany przez rząd zakłada stworzenie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów. Określa także procedury i warunki wydawania maszynistom licencji i świadectw.

Zgodnie z nowymi przepisami, prezes UTK będzie wydawał maszynistom licencje, prowadził ich rejestr oraz listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty. Licencja będzie wydawana na 10 lat - z możliwością przedłużenia o kolejne 10, po uprzednim sprawdzeniu, czy maszynista spełnia warunki fizyczne i psychiczne do jej uzyskania.

Rejestr licencji maszynistów ma powstać do 4Ogrudnia 2010 r. Do 2017 r. wszyscy maszyniści wykonujący przewozy transgraniczne, kabotażowe lub towarowe w innym państwie zostaną zobowiązani do posiadania takich licencji i świadectw.

"Nowelizacja ustawy była konieczna ze względu na potrzebę dostosowania prawa polskiego do unijnego" - napisano w uzasadnieniu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, do 4 czerwca 2009 r.

Projekt został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Projekt przewiduje, że część przepisów wejdzie w życie 4 czerwca 2009 r., a pozostała część do 4 grudnia 2010 r.

źródło: Gazeta Wyborcza

możliwość komentowania została wyłączona