Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie przewozy regionalne

Wybór najkorzystniejszej oferty

Rynek Kolejowy,

dodane przez Mareczek

Województwo zachodniopomorskie wybrało najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie studium wykonalności zakupu taboru kolejowego do wykonywania przewozów regionalnych.
Wybrano ofertę konsorcjum Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (lider) i Centralnego Biura Projektowo - Badawczego Budownictwa Kolejowego Kolprojekt. Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę - 93.940,00 zł. Była ona jedynym kryterium oceny ofert. Zwycięzca otrzymał 100 na 100 możliwych punktów do uzyskania.

Inne oferty złożyli: Arup&Partners International Limited - 250.100,00 zł brutto, 37,56 pkt. i CNTK - 148.779,00 zł brutto, 68,14 pkt.

źródło: Rynek Kolejowy

możliwość komentowania została wyłączona