Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej wąskotorowa

Rewitalizacja Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal

Urząd Gminy Rewal,

dodane przez margor; zmodyfikowane

Rewitalizacja Zabytkowej Linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - stała się faktem...
We wtorek 26 maja 2009r. Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski odebrał pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dotyczące "Rewitalizacji zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu".
Decyzję nr 225/2009 zatwierdzającą projekt budowlany "Rewitalizacja Zabytkowej Linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal" wydało w dniu 19 maja 2009r. Starostwo Powiatowe w Gryficach.
Przygotowanie dokumentacji technicznej trwało ponad 2 lata , ale biorąc pod uwagę zakres projektu oraz to, że cała linia kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków, należy uznać, że uczyniony został kamień milowy dla kompleksowej rewitalizacji zabytkowej linii kolejowej.
Uzyskanie pozwolenia na budowę nie tylko umożliwia rozpoczęcie wkrótce prac budowlanych i modernizacyjnych, ale również stanowi podstawowy warunek podpisania z Gminą Rewal umowy o dofinansowanie projektu. Gmina Rewal pozyskała bowiem na rewitalizację całej linii kolejowej kwotę około 16 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana najprawdopodobniej już w czerwcu 2009.

Udzielone pozwolenie na budowę obejmuje następujące zadania:

1. Remont i przebudowa linii kolejowej na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica,

2. Budowa: budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej, budynku "rowerowni", wiaty peronowej z peronami, oświetlenia terenu, przebudowa dróg i ciągów pieszych (ulice: Dworcowa i Pałacowa), utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi w miejscowości Trzęsacz,

3. Budowa: budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej, budynku "rowerowni", peronów, oświetlenia terenu, utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi w miejscowości Śliwin,

4. Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej, budowę budynku "rowerowni", oświetlenia peronów i terenu, budowę dodatkowego peronu z wiatą peronową, przebudowa dróg i ciągów pieszych (ulica Dworcowa) w Rewalu,

5. Budowa: budynku dworca kolei wąskotorowej pn. "Niechorze - Latarnia" z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej, budynku "rowerowni", oświetlenia terenu, peronów, utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi w miejscowości Niechorze,

6. Remont i przebudowa budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym, budowę budynku informacji turystycznej i toalety publicznej, przebudowę peronów z wiatą peronową, oświetlenie peronów, przebudowa dróg i ciągów pieszych w miejscowości Niechorze,

7. Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej, budowę budynku "rowerowni", oświetlenia peronów i terenu, budowę dodatkowego peronu, utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi w miejscowości Pogorzelica,

8. Remont nawierzchni mostu drogowo-kolejowego w miejscowości Niechorze.

źródło: Rewal.pl

2 komentarze