Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Mazowieckie: 200 mln dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie,

dodane przez gienix

Koleje Mazowieckie podpisały z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwie umowy dotyczące inwestycji taborowych. W okresie realizacji projektu, do końca 2011 r., wliczając w to modernizacje wykonane od początku 2007 r., Spółka zamierza zmodernizować ponad 150 EZT.
Koleje Mazowieckie podpisały z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwie umowy dotyczące inwestycji taborowych.

6 lipca 2009r. samorządowa Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” zawarła z Samorządem Województwa Mazowieckiego dwie tzw. „preumowy”, czyli umowy dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowy ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisali: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wiesław Raboszuk Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W imieniu Kolei Mazowieckich podpisy złożyli: Jakub Majewski, Prezes Zarządu oraz Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju. Na uroczystości był także obecny Waldemar Kuliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”.

Pierwsza z ww. umów obejmuje projekt, w ramach którego Spółka zakupi 11 nowych lokomotyw do prowadzenia pociągów „push-pull”.

Drugi z projektów dotyczy modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), stanowiących podstawowy tabor w kolejowej komunikacji regionalnej. W okresie realizacji projektu, do końca 2011 r., wliczając w to modernizacje wykonane od początku 2007 r., Spółka zamierza zmodernizować ponad 150 EZT.

Łączna wartość projektów to blisko 400 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 193 mln złotych. Podpisanie preumów oznacza rozpoczęcie realizacji projektów przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM”.

Wspomniane projekty nie wyczerpują planów związanych z inwestycjami taborowymi. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2012 Koleje Mazowieckie będą ubiegać się o realizację projektu zakładającego zakup 16 nowych EZT. Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM zamierza zakupić dla Spółki Koleje Mazowieckie dodatkowe 20 szt. EZT.

źródło: Koleje Mazowieckie

możliwość komentowania została wyłączona