Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Są pieniądze z RPO na modernizację regionalnych linii kolejowych!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

dodane przez Bodek

Dwa projekty kluczowe, które dotyczą modernizacji dwóch ważnych regionalnych linii kolejowych, zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Dziś, 10 grudnia, Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów" oraz projektu pn. "Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo".
Oba projekty zostały wpisane na Indykatywną Listę Projektów Kluczowych na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy - Schemat A - Infrastruktura kolejowa RPO WZ. 24 lipca 2008 roku zostały podpisane preumowy na realizację zaplanowanych modernizacji z Beneficjentem projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 19 listopada 2009 r. zakończono pozytywnie weryfikację złożonych wniosków, tym samym rekomendując je do akceptacji Zarządowi Województwa.

Całkowity koszt projektu "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów" wyniesie 67 159 261,20 zł, wysokość dofinansowania to 41 314 095,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast koszt całkowity projektu "Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo" opiewa na 24 105 876,30 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 14 819 186,00 zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

możliwość komentowania została wyłączona