Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Modernizacja wkroczy na tory

Bohdan Jędrzejewski,

dodane przez Bodek; zmodyfikowane

Dwa projekty kluczowe, które dotyczą modernizacji dwóch ważnych regionalnych linii kolejowych, zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. 10 grudnia, Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów" oraz projektu pn. "Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo".

Modernizacja linii kolejowej nr 402 na odcinku Kołobrzeg - Goleniów z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-GoleniówInfrastruktura linii kolejowej nr 402 jest w znacznym stopniu zdekapitalizowana - prędkość maksymalna pociągów pasażerskich nie przekracza 100 km/h, a w wielu miejscach występują ograniczenia prędkości do 30 km/h, co powoduje że czas jazdy pociągu regionalnego z Kołobrzegu do Szczecina nie jest konkurencyjny wobec transportu drogowego. Przystanki osobowe są zdewastowane i nieestetyczne, a perony często nie posiadają żadnego zadaszenia, ani utwardzonej nawierzchni przez co podróżni narażeni są na kaprysy aury.

Modernizacja linii ma za zadanie eliminację wymienionych uciążliwości oraz poprawę parametrów użytkowych infrastruktury kolejowej. W jej efekcie na odcinku Kołobrzeg - Goleniów prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich podniesiona zostanie do 120 km/h, dzięki czemu czas przejazdu tej trasy skróci się o około 25 minut, czyli odcinek Kołobrzeg - Szczecin będzie można przebyć w czasie około 2 godzin. Skrócenie czasu przejazdu poprawi przepustowość linii, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie ilości kursujących pociągów. Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej poprawi bezpieczeństwo na kilku najważniejszych skrzyżowaniach linii z drogami kołowymi, a dzięki remontowi peronów i budowie nowych poczekalni poprawi się standard obsługi podróżnych. Ponadto w zupełnie nowym miejscu, bardziej odpowiadającym potrzebom podróżnych wybudowany zostanie przystanek Żabowo, który obecnie jest nieczynny ze względu na niekorzystne położenie względem miejscowości.

Częścią inwestycji jest budowa torów łączących linię nr 402 z lotniskiem w Goleniowie oraz budowa przystanku osobowego przed terminalem portu lotniczego. Dzięki temu Szczecin, jak i Kołobrzeg uzyskają dogodne połączenia kolejowe z lotniskiem w Goleniowie. Po zakończeniu modernizacji linii dojazd do niego ze Szczecina nie powinien zabierać więcej niż 40 minut, a z Kołobrzegu około 90 minut.

Modernizacja linii kolejowej nr 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski - UlikowoModernizacja tego odcinka skoncentrowana będzie przede wszystkim na odbudowie nieczynnego i zdewastowanego odcinka Wałcz - Kalisz Pomorski. Zmodernizowany będzie jednak także tor na obecnie eksploatowanym odcinku Kalisz Pomorski - Ulikowo (stacja k. Stargardu Szczecińskiego). Podobnie jak w przypadku linii nr 402 zmodernizowane zostaną również przystanki pasażerskie. Ponadto kompleksowym naprawom poddane zostaną największe obiekty mostowe usytuowane na tej linii kolejowej na rzekach Płociczna, Korytnica i Kamionka.

Modernizacja linii umożliwi przywrócenie bezpośrednich pociągów pasażerskich w relacji Szczecin - Piła przez Kalisz Pomorski i Wałcz, a tym samym odtworzenie powiązań komunikacyjnych pomiędzy stolicą województwa, a południową częścią województwa oraz miejscowościami leżącymi w powiatach wałeckim, drawskim i choszczeńskim. Ułatwi to mieszkańcom tych miejscowości dojazd do szkół, zakładów pracy, placówek kulturalnych i ochrony zdrowia zlokalizowanych w Szczecinie.

Z uwagi na trudną geometrię linii (ostre łuki), prędkość maksymalna pociągów prawdopodobnie nie przekroczy 100 km/h, mimo to naprawa infrastruktury kolejowej pozwoli na uzyskanie czasu podróży z Piły, Wałcza i Kalisza Pomorskiego do Szczecina konkurencyjnego względem transportu drogowego, dzięki czemu możliwe będzie przeniesienie części potoku podróżnych z dróg kołowych na linię kolejową, co potencjalnie wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków drogowych oraz na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego spalinami. Zwiększy się również dostępność turystyczna Pojezierzy Drawskiego i Wałeckiego.

RPO pomożeOba projekty modernizacyjne zostały wpisane na Indykatywną Listę Projektów Kluczowych na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy - Schemat A - Infrastruktura kolejowa RPO WZ. 24 lipca 2008 roku zostały podpisane preumowy na realizację zaplanowanych modernizacji z Beneficjentem projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 19 listopada 2009 r. zakończono pozytywnie weryfikację złożonych wniosków, tym samym rekomendując je do akceptacji Zarządowi Województwa.

Całkowity koszt projektu "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów" wyniesie 67 159 261,20 zł, wysokość dofinansowania to 41 314 095,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast koszt całkowity projektu "Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo" opiewa na 24 105 876,30 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 14 819 186,00 zł.

W obu przypadkach inwestorem i beneficjentem środków finansowych jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządzająca krajową infrastrukturą kolejową.

Pozytywny efekt obu inwestycji wzmocniony zostanie przez równoległy zakup 10 nowoczesnych spalinowych zespołów trakcyjnych przez Województwo Zachodniopomorskie, dzięki którym znacznej poprawie ulegnie także komfort podróży obu liniami kolejowymi.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

1 komentarz