Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Wynik przetargu ws. projektu SoNorA

mg, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Województwo zachodniopomorskie ogłosiło wyniki postępowania w przetargu na wykonanie opracowania w ramach realizacji projektu SoNorA. Za najkorzystniejsza uznano ofertę złożoną przez firmę COWI Polska.

Projekt SoNorA ("South – North Axis", czyli "Oś południe – północ") zakłada przygotowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury dla multimodalnej sieci transportowej łączącej północne i południowe regiony Europy Środkowej. Jest kontynuacją projektu Adriatic-Baltic Landbridge (Most lądowy Adriatyk - Bałtyk), zakończonego w kwietniu 2008 r.


Tematem opracowania dla woj. zachodniopomorskiego mają być:

* Kluczowe połączenia multimodalne w UE i poza UE (definicja głównych połączeń istotnych dla obszaru SoNorA w ramach Unii i poza nią oraz identyfikacja wewnętrznych transportowych sieci, a także korzyści wynikających z usprawnień).
* Analiza korzyści i strat niedostosowania priorytetów infrastrukturalnych - dotyczy opóźnień w zakończeniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz niedostosowania parametrów technicznych. Część zadania realizowana przez województwo zachodniopomorskie ma dotyczyć analizy kosztowo-zyskowej na pograniczu polsko-niemieckim.
* Ocena wpływu i skuteczności ponadnarodowej koordynacji - analiza wtórnych źródeł danych dotyczących najważniejszych kwestii transportowych i dynamiki realizacji tworzenia międzynarodowej infrastruktury, oceny wpływu i potrzeby koordynacji planów.
* Walidacja przyszłych scenariuszy - ma ona na celu zwiększanie udziału podmiotów w procesach realizacji planów i priorytetów infrastrukturalnych na różnych poziomach instytucjonalnych.
* Zagadnienia dotyczące międzynarodowego dialogu - określenie obszarów, w których ponadnarodowa koordynacja jest kwestią krytyczną.
* Przegląd trwałych problemów z implementacją infrastruktury - obejmować ma identyfikację i klasyfikację studiów przypadku odnoszących się do problemów z implementacją infrastruktury.
* Logistyczne rozwiązania dla obszaru SoNorA - charakterystyka istniejących analiz oraz najlepszych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń, procesu realizacji i oceny krytycznych parametrów dla towarów i usług.

COWI Polska złożyła ofertę o wartości 97.700 zł i otrzymało 100 pkt. Drugą ofertą, która wpłynęła w przetargu była ta przedstawione przez Collect Consulting - 597.800 zł. Uzyskała ona tylko 16,34 pkt.

źródło: Rynek Kolejowy

możliwość komentowania została wyłączona