Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Widmo likwidacji zawisło nad linią nr 421 Świdwin - Połczyn Zdrój

Bodek,

dodane przez Bodek

Wygląda na to, że rok 2010 będzie rokiem walki o zachowanie wielu ciekawych i cennych historycznie obiektów kolejowych - zarówno pojazdów, jak i infrastruktury.
Z Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Szczecinie dotarła do nas informacja, że w związku z wydaniem przez Gminę Połczyn Zdrój nakazu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości (stanowi je linia kolejowa oraz budynek stacyjny) za 2004 rok, wraz z odsetkami przekraczającego kwotę 300 tys. zł. w razie niepodjęcia działań mających na celu przejęcie linii i wznowienie przewozów do Połczyna Zdroju, PKP S.A. zmuszone będą w tym roku fizycznie zlikwidować linię nr 421 na odcinku Smardzko - Połczyn Zdrój (odcinek Świdwin - Smardzko jest odcinkiem o znaczeniu państwowym ze względu na obsługę lotniska wojskowego pod Świdwinem).

W ciągu kilku ostatnich lat władze Połczyna Zdroju kilkukrotnie próbowały zachęcić zarówno PKP, jak i samorząd województwa do udrożnienia tej linii kolejowej i reaktywacji ruchu pociągów pasażerskich (który zawieszono jeszcze przed 2000 rokiem), niestety bez skutku.

Możliwość uruchomienia pociągów na tej linii została wprawdzie przewidziana przez Urząd Marszałkowski w specyfikacji przetargowej w postępowaniu na 3-letnią umowę o wykonywaniu kolejowych przewozów regionalnych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, jednak poza tym do dziś nie poczyniono żadnych kroków w kierunku realizacji tego zamierzenia.

możliwość komentowania została wyłączona