Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Prezydent RP nie żyje

mg, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

"Kolejnictwo było i nadal pozostaje ważnym symbolem postępu i nowoczesności" - takiego zdania był tragicznie zmarły prezydent Rzeczypospolitej, Lech Kaczyński. Cały kraj pogrążony jest w żałobie z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której prócz prezydenckiej pary, zginęło wiele osób będących członkami najwyższych władz i instytucji państwowych.
Lech Kaczyński o kolei:

"Choć minęły już czasy pionierskich osiągnięć, magia kolei jest ciągle żywa, sprawny i szybki transport towarów oraz swobodne przemieszczanie się osób pozostają warunkami modernizacji gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego, a kolejarski mundur kojarzony jest z profesjonalizmem, sumiennością i pełną poświęcenia służbą dla dobra publicznego".

"Ludzie w kolejarskich mundurach byli uczestnikami obu wojen: polsko-bolszewickiej i obronnej w 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej pełnili ważne funkcje kurierów i wywiadowców, brali udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych, zdobywali cenne informacje, uczestniczyli w przewożeniu ludzi i transportów. Kolejarski etos służenia Ojczyźnie uwidocznił się także w czasach komunistycznych, kiedy to Państwa środowisko zdecydowanie przyłączyło się do licznych akcji protestacyjnych w obronie praw obywatelskich i godności człowieka. Kolejarze stanowili również jedną z najsilniejszych struktur powstałego w 1980 roku wielkiego ruchu "Solidarności"."

"Sprawny i szybki transport towarów oraz swobodne przemieszczanie się osób to podstawowe warunki modernizacji gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego".

"Pojawienie się kolei odegrało ważną rolę w podzielonym zaborami kraju i ułatwiło jego integrację w jednolity organizm. Rozkwit kolejnictwa w czasach II Rzeczypospolitej, powstanie nowych węzłów i żelaznych szlaków miało także wpływ na rozwój młodego państwa, przyspieszając unowocześnianie i uprzemysłowienie jego wielu regionów. Mimo upływu czasu, znaczenie kolei w życiu gospodarczym i społecznym Polski nie zmniejszyło się. Obecnie, w dobie konkurencji ze strony lotnictwa i transportu samochodowego, kolej pozostaje nadal ważnym i sprawdzonym przewoźnikiem, zajmując istotne miejsce w systemie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej kraju."

"W historii opozycji antykomunistycznej piękne karty zapisali również kolejarze. Organizowane przez nich akcje protestacyjne - między innymi strajk lubelski z lipca oraz wrocławski z października 1980 roku - były ważnymi epizodami ogarniającej cały kraj pokojowej rewolucji. Zdecydowana postawa i determinacja kolejarzy były przykładem dla pozostałych protestujących grup i środowisk pracowniczych; umacniały nadzieję, która pozwoliła przetrwać podziemnej Solidarności trudne lata osiemdziesiąte i odnieść zwycięstwo w roku 1989."

źródło: Rynek Kolejowy

możliwość komentowania została wyłączona