Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

SA109 pojedzie do naprawy rewizyjnej

bodek,

dodane przez Bodek; zmodyfikowane

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ogłosił przetarg na wykonanie naprawy rewizyjnej (PU4) wraz z naprawami uzupełniającymi, należącego do niego szynobusu serii SA109 nr 001.
Termin składania i jednocześnie otwarcia ofert wyznaczono na 1 czerwca 2010 r. Specyfikacja i ogłoszenie o przetargu znaleźć dostępne są w BIP UM.

W ramach naprawy rewizyjnej pojazd ma zostać poddany przeglądowi i naprawom odpowiadającym swym zakresem IV poziomowi utrzymania (PU4) zgodnie z dokumentacją techniczną systemu utrzymania pojazdu.
Natomiast w ramach napraw uzupełniających zleceniodawca przewiduje wykonanie wielu usprawnień, mających na celu podniesienie komfortu podróży pasażerom (wymiana foteli na miękkie z podłokietnikami), poprawę warunków pracy maszynistów (klimatyzacja kabin maszynistów) oraz zwiększenie niezawodności pojazdu przez eliminację wad konstrukcyjnych przekładni osiowych i mechanizmów zmiany kierunku jazdy oraz usprawnienie układu starowania pojazdu.

Zleceniodawca naprawy oczekuje zwiększenia poziomu niezawodności pojazdu do 90% w skali miesiąca.

SA109-001 to pierwszy z zakupionych przez Urząd Marszałkowski pojazdów szynowych do ruchu regionalnego. Wyprodukowany został w raciborskich Kolejowych Zakładach Maszyn "Kolzam" w 2004 roku. Niestety od początku wprowadzenia do eksploatacji sprawiał wiele problemów technicznych, a jego współczynnik gotowości do pracy zwykle nie przekraczał 50%.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem naprawy o takim zakresie jest fakt, że 30 czerwca br. upływa ważność świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów tej serii, wydanego przez UTK. Pozostałe pojazdy należące do województwa posiadają świadectwa bezterminowe.

2 komentarze