Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej wąskotorowa

Rewitalizacja Gryfickiej Wąskotorówki

margor za bip.rewal.pl,

dodane przez margor; zmodyfikowane

W kwietniu 2010 rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej. Jesienią 2009 odbył się konkurs na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Szczegóły przedmiotu zamówienia cytowane za stroną bip.rewal.pl:

"Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji Wykonawczej dla następujących obiektów:

1) remont i przebudowa linii kolejowej na działkach o numerach geodezyjnych: 46 w obrębie Trzęsacz, 419/2 w obrębie Rewal - l, 443 w obrębie Śliwin. 318 i 319 w obrębie Niechorze i 69/3 w obrębie Pogorzelica;

2) budowę: budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej o powierzchni zabudowy - 159,55 m2, powierzchni użytkowej - 236.16 m2 i kubaturze - 1209,8 m3, budynku rowerowni o powierzchni zabudowy - 41.04 m2, powierzchni użytkowej - 36,54 m2 i kubaturze - 137,65 m3, wiaty peronowej o powierzchni w rzucie 106,6 m2 z peronami wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, oświetlenia terenu, przebudowę dróg i ciągów pieszych (ulice: Dworcowa i Pałacowa), utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi w m. Trzęsacz, na działkach o numerach geodezyjnych 8, 26, 29 i 46 w obrębie Trzęsacz;

3) budowę: budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej o powierzchni zabudowy - 159,55 m2, powierzchni użytkowej - 236,16 m2 i kubaturze - 1209,8 m3, budynku rowerowni o powierzchni zabudowy - 41,04 m2, powierzchni użytkowej - 36,54 m2 i kubaturze - 137,65 m3, wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, oświetlenia terenu, peronów,
utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi w m. Śliwin, na działce o numerze geodezyjnym 443 w obrębie Śliwin;

4) przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej o powierzchni zabudowy - 341,50 m2, powierzchni użytkowej - 649,88 m2 i kubaturze - 3541,35 m3, budowę budynku rowerowni o powierzchni zabudowy - 37,93 m, powierzchni użytkowej - 30,32 m2 i kubaturze - 124,31 m3 wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, oświetlenia peronów i terenu, budowę dodatkowego peronu z wiatą peronową o powierzchni w rzucie 106,6 m2, przebudowę dróg i ciągów pieszych (ulica Dworcowa) w Rewalu, na działach o numerach geodezyjnych 129, 134/3 i 419/2 w obrębie Rewal - 1;

5) budowę: budynku dworca kolei wąskotorowej pn. Niechorze Latarnia z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej o powierzchni zabudowy - 159,55 m2, powierzchni użytkowej - 236,16 m2 i kubaturze - 1209,8 m3, budynku rowerowni o powierzchni zabudowy - 41,04 m2, powierzchni użytkowej - 36,54 m i kubaturze - 137,65 m wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, oświetlenia terenu, peronów, utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi w m. Niechorze, na działce o numerze geodezyjnym 318 w obrębie Niechorze;

6) remont i przebudowę budynku dworca kolei wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym o powierzchni zabudowy - 311,86 m2, powierzchni uŜytkowej - 289,96 m2 i kubaturze - 1675,0 nr, budowę budynku informacji turystycznej i toalety publicznej o powierzchni zabudowy - 154,56 m2, powierzchni użytkowej - 117,74 m2 i kubaturze 547,0 m3 wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, przebudowę peronów z wiatą peronowa o powierzchni w rzucie 106.6 m2, oświetlenie peronów, przebudowę dróg i ciągów pieszych w m. Niechorze, na działach o numerach geodezyjnych 319, 29 i 753/19 w obrębie Niechorze;

7) przebudowę z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolei
wąskotorowej z zapleczem gastronomicznym i punktem informacji turystycznej o powierzchni zabudowy - 107.10 m2, powierzchni użytkowej - 134,19 m2 i kubaturze - 914,63 m3, budowę budynku rowerowni o powierzchni zabudowy - 41,04 m, powierzchni użytkowej - 36.54 m i kubaturze - 137,65 m3 wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi, oświetlenia peronów i terenu, budowę dodatkowego peronu, utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi w m. Pogorzelica, na działce o numerze
geodezyjny 69/3 w obrębie Pogorzelica;

8) remont nawierzchni mostu drogowo-kolejowego w m. Niechorze, na działce o numerze geodezyjnym 748/1 w obrębie Niechorze."

źródło: bip.rewal.pl

1 komentarz