Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Miejska ciuchcia

mił, 24Kurier,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Koszalin. Kolegium Prezydenta Miasta podjęło decyzję o "nieodpłatnym przejęciu w granicach miasta linii kolejki wąskotorowej wraz zajętymi pod nie nieruchomościami gruntowymi" i o "przejęciu wyłącznie za zobowiązania podatkowe, bez względu na oszacowaną wartość obiektów związanych z kolejką wąskotorową, tj. parowozownią oraz działki na której zlokalizowany jest obiekt oraz nitek torów które dochodzą do tego obiektu".
Efektem wspomnianej decyzji jest pismo wystosowane do Mariusza Jankowskiego, dyrektora PKP S.A. Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie, w którym koszaliński ratusz prosi adresata o "pilne rozpoczęcie procedury związanej z przekazaniem Miastu Koszalin ww. linii kolejki wąskotorowej".

- Zaraz po przejęciu nieruchomości od kolei, oddamy je w całości w użyczenie Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki - zapewnił dziennikarzy Andrzej Jakubowski, zastępca prezydenta Koszalina. - Wierzę, że od tej chwili będziemy wspólnie mogli zrobić więcej i nikt mi nie zarzuci, że nie dotrzymuję danego wcześniej słowa, bo takie obawy wyrażali członkowie TMKW.

Prezydencka deklaracja o przekazaniu towarzystwu ciuchci z całą infrastrukturą sprawi, że TMKW będzie administratorem całej dotychczas użytkowanej trasy, bo wcześniej dostało w użyczenie torowisko leżące w granicach administracyjnych gminy Manowo i będące jej własnością.

źródło: 24Kurier

4 komentarze