Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

w skrócie kolej wąskotorowa

Co zostało z wąskotorówki?

margor,

dodane przez margor; zmodyfikowane

W Białogardzie na terenie równi stacyjnej stoi Biedronka. Budynek dworca pasażerskiego jest zamieszkany, hala lokomotywowni wyburzona, obrotnica o średnicy 4,5 metra wywieziona do Koszalina, gdzie oczekuje na montaż przy hali lokomotywowni.
Jadąc w stronę Połczyna po prawej stronie widzimy nasypy kolejowe, po których jeszcze w 2007 roku biegły tory. Istnieją 2 ciekawe wiadukty kolejki, z czego jeden nad zelektryfikowaną linią kolejową w stronę Szczecinka.

Na terenie obecnego placu budowy pod wiaduktem, jeszcze przed rozpoczęciem prac, znajdowała się tzw. zapadnia transporterowa - budowla inżynieryjna przypominająca rampę czołową. Lokomotywa wąskotorowa podstawiała specjalne wagony transportery (w naszym regionie Tddyyhp o rozstawie osi 1000mm), na które lokomotywa normalnotorowa wpychała wagony o rozstawie osi 1435mm. Załadunek mógł się też odbywać przy pomocy wciągarki elektrycznej.

Wagon normalnotorowy mógł być załadowany na jeden transporter wąskotorowy, bądź też na dwa (każdy wózek na osobny). Rozwiązanie to w znacznym stopniu ułatwiało eksploatację kolejki, ponieważ umożliwiało transport towarów bez konieczności przeładunku na stacjach stycznych.

1 komentarz