Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Wielkopolskie: Trzy oferty w przetargu na ezety dla Wielkopolski

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się otwarcie ofert w przetargu na zakup 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń kolejowych w regionie. Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy" swoje oferty złożyło trzech producentów taboru: hiszpański CAF, PESA Bydgoszcz i szwajcarski Stadler Bussnang.
8 kwietnia wnioski o dopuszczenie w wyżej wymienionym postępowaniu złożyło czterech wykonawców. Poza wyżej wymienionymi znalazło się wśród nich konsorcjum firm Newag z Nowego Sącza i Skoda Vagonka z Ostrawy (Czechy).

Wartość zamówienia na dostawę 22 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oszacowano na kwotę 395,7 mln PLN (netto). Montaż finansowy projektu uwzględnia 50 proc. udziału własnego UMWW oraz dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (w tym: 168,4 mln PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 29,7 mln PLN ze środków budżetu Państwa).

Zamawiający wymaga oby całość dostaw została zrealizowana w ciągu 40 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą (dostawa pierwszego pojazdu kolejowego nie później niż w 18. miesiącu licząc od dnia podpisania umowy).

Elektryczne zespoły trakcyjne zostaną przeznaczone do obsługi ruch regionalnego na liniach wskazanych w studium wykonalności dla tego projektu, czyli Poznań - Inowrocław, Poznań - Kutno, Poznań - Zbąszynek.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy