Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński tabor kolejowy

Unieważnienie przetargu na montaż systemu klimatyzacji w SA103

volvob10ma,

dodane przez volvob10ma

Na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował dokument pn. "Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" na "Montaż systemu klimatyzacji przedziału pasażerskiego w dwóch szynobusach typu 214Ma serii SA103 stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego wraz z możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego".
W przetargu została złożona jedna oferta - przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding (cena: 729.316,00 zł), która została wykluczona.

W uzasadnieniu wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty z postępowania, można przeczytać:

"Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. W związku z powyższym Wykonawca kwalifikuje się do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 a jego oferta do odrzucenia na podstawie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy PZP".

W związku z tym Zamawiający został zmuszony unieważnić postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1, który stanowi "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu".

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

1 komentarz