Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Laury za inwestycje na torach

t, 24Kurier,

dodane przez MQ

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż odebrał we wtorek Dyplom i Statuetkę "Lider Transportu Szynowego 2010" dla najlepszego samorządu podczas odbywającej się w Warszawie IV Konferencji "Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce - Nowoczesny tabor szynowy szansą rozwoju kolei". Z kolei Marszałek Władysław Husejko został uhonorowany przez redakcję czasopisma i portalu Transport i Komunikacja tytułem "Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego".
Celem konkursu "Lider Transportu Szynowego" jest promocja firm i instytucji, które przyczyniają się do rozwoju, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności lub promocji transportu szynowego w Polsce.

- Nagroda ta jest ukoronowaniem działań na rzecz rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych na terenie Zachodniopomorskiego, które w ostatnich latach realizowaliśmy z podległymi nam służbami - powiedział Wojciech Drożdż odbierając statuetkę.

Ostatnie lata poświęcono na odbudowę roli transportu kolejowego, czego wynikiem jest unikalna na mapie kraju tendencja zwiększania oferty przewozowej. Liczba pasażerów korzystających z pociągów osiągnęła w skali roku 8 mln. Obecnie prowadzone są już przygotowania do inwestycji, których celem będzie zabezpieczenie taboru do obsługi linii zelektryfikowanych.

Poprawie dostępności transportu kolejowego służyło również wpisanie do Regionalnego Programu Operacyjnego projektów modernizacji linii kolejowych nr 402 i 403, co stanowi ok. 20 proc. długości linii objętych w Polsce modernizacją w ramach RPO na lata 2007-2013. Działania te pozwolą m.in. na przywrócenie zlikwidowanego w 2001 r połączenia kolejowego pomiędzy Wałczem a stolicą województwa, stwarzając tym samym możliwość uruchomienia bezpośredniego połączenia Szczecin-Piła. Istotnym elementem ma być także budowa łącznicy kolejowej do Portu Lotniczego w Goleniowie. Zaplanowano ją w związku z modernizacją linii kolejowej nr 402. Planowany okres zakończenia inwestycji to rok 2013.

Z kolei Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko został uhonorowany przez redakcję czasopisma i portalu Transport i Komunikacja tytułem "Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego".

Marszałek Władysław Husejko pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne, powołanego przez Konwent Marszałków Województw RP. Głównym dokumentem negocjowanym przez Zespół było porozumienie pomiędzy województwami a Ministrem Infrastruktury, które zawarto 9 grudnia 2008. Dokument stał się podstawą usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i zagwarantował na lata 2009-2020 środki na zakup, modernizację i naprawę kolejowych pojazdów szynowych służących do regionalnych przewozów pasażerskich na kwotę ok. 7,5 mld zł.

źródło: 24Kurier

2 komentarze