Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Znamy cennik opłaty dworcowej

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

- W dniu dzisiejszym spółka Dworzec Polski SA składa w Urzędzie Transportu Kolejowego cennik stawek opłaty dworcowej, który stanowić będzie o pokrywaniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją polskich dworców począwszy od 11 grudnia 2011 roku do, mam nadzieję, plus nieskończoności - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Jacek Prześluga, prezes spółki Dworzec Polski.
- Taki cennik składa co roku spółka Polskie Linie Kolejowe - zarządca infrastruktury kolejowej. Taki sam cennik składa spółka Dworzec Polski, która będzie zarządzała od 11 grudnia dworcami, peronami, przejściami podziemnymi i przejściami nadziemnymi, czyli wszelkimi kładkami etc. - wyjaśnił prezes Dworca Polskiego

- Opłata służy wyłącznie pokryciu kosztów eksploatacji i utrzymania dworców oraz peronów. Oni nie stanowi źródeł inwestycji ona nie stanowi źródeł zysku, chociaż będzie miała zaprojektowany model do 10 procent godziwej marży zysku, bo z czegoś trzeba te dworce odnawiać. Ale opłata służy wyłącznie pokryciu kosztów utrzymania i eksploatacji powierzchni publicznej na dworcach - zaznaczył Jacek Prześluga.

Wpływ na wysokość opłaty dworcowej mają:
  • Kategoria dworca kolejowego - zależna od poziomu usług dla przewoźnika - oraz od poziomu kosztów bezpośrednich, związanych z powietrznią publiczną (dworce zostaną podzielone na 6 kategorii od najwyższej oznaczoną literą A do najniższej oznaczoną literą F)
  • Liczba pociągów zatrzymujących się na dworcu
  • Długość pociągu - bez lokomotywy

- Opłata dworcowa wejdzie w życie z dniem 11 grudnia 2011 roku. Jest to opłata przewidziana na rok. Dlatego my w styczniu chcemy tę opłatę pokazać światu, miastu, UTK-owi, żeby przewoźnik miał czas przygotować całą swoją ofertę na nowy rozkład jazdy - stwierdził członek zarządu PKP SA.

Jednocześnie zaznaczył, że złożenie cennika nie oznacza automatycznie wprowadzenia dodatkowego obciążenia dla przewoźników. Pod warunkiem jednak, że ich zobowiązania z tego tytułu jako forma dotacji do infrastruktury kolejowej przejmie skarb państwa.

- My nie musimy wdrożyć tej opłaty dworcowej, czyli de facto zwiększyć kosztów przewoźników dostępu do infrastruktury, jeśli skarb państwa znajdzie, tak jak w przypadku PLK-i np. dotację utrzymaniową. My dzisiaj zgodnie z prawem występujemy o opłatę dworcową, ale jeśli decydenci, politycy, Sejm, Ministerstwo Infrastruktury uzgodni z ministrem finansów dofinansowanie do infrastruktury kolejowej w postaci dworców, czy dopłatę utrzymaniową, to ta opłata nie musi obciążać przewoźników, czyli bezpośrednio pasażerów. Ja nie przesądzam o tym w ten sposób, chce być w zgodzie z ustawą. My musimy do 10 lutego przedłożyć cennik do UTK, ale jest mi obojętne czy będą te pieniądze spływały od przewoźników i pasażerów, czego nie chciałbym, bo generuje to poważne problemy, czy z budżetu państwa, tak samo jak w Polskich Liniach Kolejowych. Oni mają dotację, my chcemy mieć dokładnie taką samą dotację - podkreśla Jacek Prześluga.

źródło: Rynek Kolejowy

13 komentarzy