Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Chcą podnieść rangę linii Szczecin - Ełk

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

- Musimy podnieść rangę połączenia kolejowego Szczecin - Ełk - powiedziała Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, w Warmińsko-Mazurskm UM, podczas piątkowego spotkania konsultacyjnego dotyczącego wyników badania stanu i potencjału tej linii. Jak zaznaczyła, obecnie dostępność transportowa obszarów, przez które przechodzi linia kolejowa za Szczecina do Ełku jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej.
Spotkanie odbyło się 4 marca w Elblągu i było już piątą turą konsultacji, jakie organizują wspólnie urzędy marszałkowskie w Gdańsku i Olsztynie w sprawie stanu linii kolejowej ze Szczecina do Ełku przez Gdańsk. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki raportu końcowego Studium stanu i potencjału połączenia kolejowego: Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdańsk - Olsztyn - Ełk., Województwa. Przedstawił je wykonawca - Osrodek Badawczy Ekonomiki Transportu z Warszawy. Głównym celem było stworzenie merytorycznej podstawy do sporządzenia wniosków o włączenie linii do sieci TEN-T.

- Środków z Regionalnych Programów Operacyjnych nie wystarczy na zmodernizowanie tak dużego odcinka linii kolejowych - powiedziała "Rynkowi Kolejowemu" Lidia Wójtowicz. Województwa uzgodniły zatem starania o wpisanie połączenia na listę paneuropejskich korytarzy komunikacyjnych TEN-T - wówczas byłaby szansa na pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Opracowanie obejmowało linię kolejową nr 202 Stargard Szczeciński - Gdański główny, linię nr 351 na odcinku Szczecin Główny - Stargard Szczeciński, oraz 4 warianty przebiegu na wschód od Gdańska, liniami nr 9, 38, 204, 220, 223 i 353.

Według OBET, połączenie kolejowe Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdańsk - Olsztyn - Ełk spełni kryteria kwalifikacyjne do sieci TEN - T, między innymi dlatego, że:

- zapewni połączenie aglomeracji szczecińskiej i gdańskiej z głównymi centrami UE w ciągu najkrótszej trasy z państw nadbałtyckich

- zwiększy integrację wewnętrzną sieci transportowych UE i umożliwi powiązanie z magistralami północ - południe (E59 i E65)

- poprawi dostępność komunikacyjną obszarów północnej Polski

- usprawni ruch tranzytowy i intermodalny

- wpłynie na eliminację wąskich gardeł

- usprawni dojazd kolejowy do portów i przejść granicznych

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK. Maciej Jaszczuk z Ministerstwa Infrastruktury przedstawił procedury weryfikacji sieci TEN - T i zapowiedział dążenia do włączenia do niej wspomnianego połączenia. Obecnie odbywają się bilateralne rozmowy z Komisją Europejską na temat postępu prac infrastrukturalnych na obecnej sieci TEN-T oraz wizji przyszłej sieci i propozycji nowych wytycznych UE. Decyzje mają zapaść w grudniu tego roku. Jak zaznaczył Jaszczuk, Polska jest jednym z krajów proponujących dwupoziomową sieć TEN-T. Na terenie Polski sieć bazową (wyższej rangi) tworzyłaby obecna sieć TEN-T oraz planowana linia Y, a sieć kompleksowej sieci o niższej randze - między innymi połączenia Szczecin Gdańsk i Iława - Ełk w ciągu proponowanej trasy Szczecin - Ełk. Identycznie przedstawia się w tej sprawie stanowisko PKP PLK.

Przedstawiciel ministerstwa zapowiedział, że wariant linii biegnący przez Elbląg nie będzie brany pod uwagę, ze względu na to, że odcinek linii do Elbląga prowadziłby równelegle do istniejącego korytarza TEN-T E65 (odcinek Warszawa - Gdańsk). Zgłoszona do UE linia ma prowadzić przez Iławę. - Nie zgadzam się z takim przebiegiem. Strategia województwa warmińsko - mazurskiego wymaga połączenia trzech największych miast - odpowiedziała Lidia Wójtowicz. Na wariant elbląski wskazywały również wyniki zaprezentowanych przez OBET analiz, jednak przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że są one mało wiarygodne i "należałoby je jeszcze pogłębić".

- Musimy szukać dalszych argumentów, żeby przekonać Unię Europejską do wagi tej linii. Trzeba promować jej znaczenie również w Polsce. Należy wykorzystać naszych parlamentarzystów, tak jak ma to miejsce w innych regionach - powiedział podczas kończącego spotkanie panelu dyskusyjnego dr Tomasz Parteka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Pomorskim UM.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz